TOP

Advokat Thingvold

Advokat Thingvold

Kontor: Stavanger og Karmøy

Velkommen til advokat Tone Linn Thingvold

Advokat Tone Linn Thingvold driver egen advokatpraksis i kontorfelleskapet Advokathuset Stavanger samt har eget kontor på Karmøy. Kontorene ligger i Bergelandsgata 35 i Stavanger og i Skudeneshavn på Karmøy. Hun har solid erfaring med prosdyre for domstolene.

Advokat Tone Linn Thingvold har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med spesialfag innen politi- og påtalerett. Tone Thingvold har arbeidet som ansatt advokat fra 2004 til 2008. Hun startet egen advokatvirksomhet januar 2009.

Mobil920 92 447
E-mail:
tlt@advokathuset-stavanger.no
 
Telefon51 31 14 00
Faks51 31 14 01
 
Kontor Stavanger:
Bergelandsgata 35, 4012 stavanger
Kontor Skudeneshavn:
Nessagadå 10, 4280 Skudeneshavn
 
Se kart
Mer info: www.advokathuset-stavanger.no
Advokat Thingvold på Facebook

Familierett – herunder barnefordeling
Skilsmisse eller samlivsbrudd
Arv og skifte - herunder testamenter
Barnevernsaker (Fri rettshjelp uten behovsprøving)
Straffesaker – forsvarer eller bistandsadvokat

Allmennpraktiserende advokat

Kontoret bistår innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er familiesaker, herunder barnefordeling, skifte og barnevern. Avokat Thingvold er allmennpraktiserende advokat og tilbyr juridisk bistand til privatpersoner innenfor en rekke hovedområder.

Våre viktigste saksområder

  • Familierett
  • Barnevern
  • Arv og skifte
  • Strafferett
  • Bistandsoppdrag
  • Fast eiendom
  • Samboere (kontrakter mv.)
  • Alminnelig praksis

«Det koster ingenting å ta kontakt for å høre om du har en sak.»

Informasjon om fri rettshjelp

For mange saksområder dekker det offentlig saksomkostninger. Dette er en ordning som har inntektsgrenser og formuesgrenser. For enkelte saker, eksempel barnevern og straffesaker har en krav på gratis advokatbistand uten behovsprøving.

 Ta kontakt for å høre om din sak/ dine spørsmål kommer inn under ordningen for fri rettshjelp.

Mer  informasjon om fri rettshjelp kan du også få på www.frirettshjelp.no

Kontaktinfo og kart

Mobil920 92 447
E-mail:
tlt@advokathuset-stavanger.no
Telefon51 31 14 00
Faks51 31 14 01
 
Kontor Stavanger:
Bergelandsgata 35, 4012 stavanger
 
Kontor Skudeneshavn:
Nessagadå 10, 4280 Skudeneshavn

Kontaktskjema

Dette skjemaet blir sendt som en e-post til meg og er beregnet for kortere meldinger uten vedlegg.
Vanlig e-post kan sendes til tlt@advokathuset-stavanger.no

Skjemaet er sendt!
Vi tar kontakt så snart vi får anledning.